Wpłaty

Gdzie kierować wpłaty?

Numer konta do wpłat na rzecz Rady Rodziców
37 9283 0006 0000 0114 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

na wpłatach proszę umieścić:
imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który jest wpłata*
*wpłaty można wnosić miesięcznie, półrocznie, rocznie

Sugerowana kwota to 10 zł / miesiąc