Kilka słów o …

Zapraszamy do  udziału w krótkiej ankiecie:

Ankieta Rady Rodziców

 

Po co, dlaczego i dla kogo?

Rada rodziców istnieć musi, tak zapisane jest w ustawie. Chcemy tego czy też nie, na początku każdego roku nauczyciele na pierwszym zebraniu zawsze ogłaszają, że trzeba wybrać trójkę klasową. Spośród morza chętnych po 15 minutach udaje się zwykle wyciągnąć ”za uszy” ze trzy osoby, albo „wkręca się” te same osoby, które już dały się wkręcić w latach poprzednich 🙂

Skoro już trójki zostały wybrane – czas zacząć działać. Warto tu podkreślić, że członkowie RR mają tu też swoje dzieci, więc skoro już zostali wybrani, to starają się działać najlepiej jak potrafią.

Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i stanowi pewien pomost między uczniami a dyrektorem i nauczycielami.

RR może opiniować, wnioskować i finansować różne projekty uczniowskie.  Aby możliwe było jakiekolwiek finansowanie działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W ZSO Chopin składki zostały zaproponowane na poziomie 10 zł / miesiąc zarówno w Liceum, jak i Gimnazjum.

Co finansujemy obecnie

Rada rodziców co roku finansuje pewne pozycje, które mają charakter stały i dodatkowo różne projekty specjalne – jednorazowe projekty zgłoszone przez uczniów, samorząd uczniowski, nauczycieli lub prezydium rady.

Co roku Rada finansuje między innymi

  1. Wyjazdy na wszelkie konkursy i zawody
  2. Dystrybutory wody
  3. Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

Zrealizowane projekty jednorazowe to między innymi:

  1. Wiata rowerowa
  2. Sprzęt sportowy
  3. Klocki VEX IQ do pracowni informatycznej
  4. Rolety zaciemniające do sal

W bieżącym roku szkolnym przyjęliśmy już do realizacji

  • Projektor do pracowni fizycznej
  • UPS do serwerowni

Poznaj nasze wydatki z ubiegłych lat: Wydatki w latach poprzednich